Latvia Tech and Entrepreneurship Meetup network sponsorhip offer

Meetup_Announcment_sponsorship

Rīgas Augsto Tehnoloģiju Izglītības bezpeļņas biedrības (turpmāk tekstā RATIB) mērķis ir izveidot pasaulē konkurētspējīgu „Riga High Technology University” (RHTU), jeb „Rīgas Augsto Tehnoloģiju Universitāti”, kas apvienotu apmācību programmas augstajās tehnoloģijās, izpētes projektus, uzņēmējdarbību un riska kapitālu veiksmīgiem studentu izpētes projektiem.

2014. gadā ar mērķi attīstīt Latvijas tehnoloģiju un uzņēmējdarbības ekosistēmu un pateicoties atbalstītāju

palīdzībai RHTU ir izveidojusi tehnoloģiju un uzņēmējdarbības interešu grupu (meetup) tīklu http://rhtu.edu.lv/tech-meetups/ , kurš sastāv no sekojošām grupām:

 

Tīkla grupu saieti (meetup) notiek regulāri 1 reizi mēnesī un 2015 gadā tiek plānoti kopumā 96 šādi pasākumi. Pasākuma vidējais runātāju skaits- 2, valoda – angļu, vidējais apmeklētāju skaits – 30. Pasākumu video ieraksti pieejami RHTU YouTube channel: https://www.youtube.com/user/RigaHighTechU Pasākumu prezentācijas pieejamas RHTU SlideShare channel: http://www.slideshare.net/RHTU

Lai efektīvāk sasniegtu savus mērķus un paātrinātu Latvijas tehnoloģiju uzņēmējdarbības ekosistēmu izveidi, biedrība vēlas identificēt 2015. gada atbalstītājus.

Lūdzam izskatīt iespēju nodrošināt atbalstu, iegūstot ”Meetup sponsor” statusu:

Meetup Group Sponsor” – atbalsts kādai (-ām) konkrētām grupām: Gada maksājums 1200 EUR, vai ikmēneša maksājums 120 EUR.

Ieguvumi:

 • – Sponsora pieminēšana katra meetup pasākuma ievadā;- Iespēja gada laikā 4 reizes rezervēt runātāja vietu grupas pasākumos.
 • – Atbalstītāja Roll-up bannera izvietošana pasākuma norises vietā;
 • – Sponsora logotips un saite uz mājas lapu meetup.com un Facebook pasākuma lapās;

Meetup Network Sponsor” – atbalsts visu pasākumu tīklam: Gada maksājums 4 kEUR, vai ikmēneša maksājums 400 EUR.

Ieguvumi:

 • – Sponsora pieminēšana katrā no 96 meetup pasākuma ievadā;
 • – Iespēja gada laikā 8 reizes rezervēt runātāja vietu kādā no 96 grupu pasākumos.
 • – Atbalstītāja Roll-up bannera izvietošana 96 pasākumu norises vietā;
 • – Sponsora logotips un saite uz mājas lapu meetup.com un Facebook visu 8 pasākumu lapās;

 

Tehnoloģiju un uzņēmējdarbības interešu grupu (meetup) tīkla izveides un attīstīšanas mērķi:

 

 1. Attīstīt dažādu tehnoloģiju un uzņēmējdarbības interešu grupas portālā meetup.com tādējādi starptautiski popularizējot Rīgu un Latviju kā aktīvas un progresīvas vietas tehnoloģiju uzņēmējdarbībai;
 2. Piesaistīt konkrēto nozaru dalībniekus un runātājus no citām valstīm;
 3. Attīstīt “peer to peer learning” un tīklošanās iemaņas;
 4. Attīstīt “neslēp savu ideju” un “open innovation” konceptus;
 5. Izglītot sabiedrību un popularizēt strauji augošas nākotnes tehnoloģijas, veidojot atbalstu ekosistēmas izveidei;
 6. Apzināties un apvienot interešu grupu entuziastus un aktīvistus;
 7. Veikt analīzi kāda veida augstākā un tehnoloģiju izglītība ir nepieciešama ekosistēmas attīstībai.
 8. Iedrošināt tehnoloģiju entuziastus uzņēmējdarbībai
 9. Attīstīt publiskas runāšanas un angļu valodas iemaņas
 10. Attīstīt komandas darba iemaņas.

Kontaktpersona: “Rīgas Augsto Tehnoloģiju Izglītības” biedrības valdes loceklis Rihards Gailums rihards.gailums@rhtu.edu.lv , 29255999,

Par Rīgas augsto tehnoloģiju izglītības biedrību

Rīgas augsto tehnoloģiju izglītības biedrība ir bezpeļņas sabiedriska organizācija ar galveno mērķi izveidot, akreditēt, pārvaldīt un attīstīt pasaulē konkurētspējīgu universitāti, kas apvienotu apmācību programmas augstajās tehnoloģijās, izpētes projektus, uzņēmējdarbību un riska kapitālu veiksmīgiem studentu izpētes projektiem.

Biedrības galvenie mērķi ir:

 • izveidot, akreditēt, pārvaldīt un attīstīt pasaulē konkurētspējīgu universitāti, kas apvienotu apmācību programmas augstajās tehnoloģijās, izpētes projektus, uzņēmējdarbību un riska kapitālu veiksmīgiem studentu izpētes projektiem;
 • veikt ziedojumu un finansējuma piesaistīšanu privātas universitātes izveidei un attīstībai;
 • atbalstīt un popularizēt eksakto augstāko izglītību kā nozīmīgu sastāvdaļu valsts ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai;
 • aktīvi piedalīties Latvijas tehnoloģiju un inovāciju ekosistēmas attīstībā un popularizēšanā;
 • veicināt skolēnu pievēršanos eksaktās augstākās izglītības apgūšanā un iesaistīšanos tehnoloģiskos izpētes projektos;
 • organizēt tehnoloģiju un biznesa konferences, seminārus, diskusijas, kā arī citus sabiedriskus pasākumus, lai attīstītu Latvijas tehnoloģiju, inovāciju, izglītības un uzņēmējdarbības ekosistēmu;
 • iesaistīties starptautiskās zinātnes izpētes programmās un veicināt to iekļaušanu apmācību procesā;
 • veicināt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu tehnoloģiju uzņēmumiem, nodrošinot tehnoloģiju pārnesi;
 • iesaistīties nevalstiskā sektora viedokļa paušanā par valsts pārvaldes lēmumu sagatavošanu un pieņemšanu;
 • veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.

Rīgas augsto tehnoloģiju izglītības biedrības dibinātāji ir sabiedriskas organizācijas (Latvijas Amerikas Biznesa Asociācija un Fraternitas Livonica Filistru biedrība) un fiziskas personas, mūsdienīgas izglītības un tehnoloģiju entuziasti: Rihards Gailums, Anrī Leimanis, Aigars Rostovskis, Juris Jerums, Leo Seļāvo, Gundega Dēķena un Reinholds Zviedris.

Biedrība ir atvērta sadarbībai ar tehnoloģiju un izglītības industrijas pārstāvjiem, studentiem, finansētājiem, atbalstītājiem, pētniekiem, tehnoloģiju entuziastiem un citiem interesentiem.

 

Par Riga High Technology University RHTU (Rīgas Augsto Tehnoloģiju Universitāte)

Rīgas Augsto Tehnoloģiju universitāte ir vizionāra izglītības iestāde, kuras misija ir atklāt un izglītot jaunās paaudzes tehnoloģiski domājošus līderus un novatorus, tos iedvesmojot saprast, attīstīt un izmantot akadēmiskās zināšanas, lai risinātu mūsdienu un nākotnes tehnoloģiskos izaicinājumus.

Universitāte efektīvi apmācīs studentus ne tikai būt radošiem tehnoloģiju un dizaina jomās, bet attīstīt un pārnest inovatīvas idejas no akadēmiskās pētniecības vides uz reālo biznesa pasauli un radīt pievienoto vērtību valsts un pasaules ekonomikā.

Apmācību process nodrošinās atšķirīgu pieeju augstākajai izglītībai apvienojot augstas kvalitātes klātienes akadēmisko izglītību ar vadošajiem tiešsaistes izglītības kursiem (MOOC’s), pētniecības projektiem un uzņēmējdarbību.